Condicions d'ús del web

CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

 1. ABAST:

Aquestes Condicions d'Ús  de la Web estableixen les condicions generals que regulen tant l'accés, com la navegació, així com l'ús dels continguts de la present web.

La informació continguda en aquesta pàgina web fa referència als serveis prestats per UNIÓ D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA I TURISME COSTA BRAVA CENTRE (L’Associació) a través d’aquesta web. Aquesta informació només és a efectes enunciatius i de cap manera constitueix una oferta vinculant que obligui a l'usuari a contractar els serveis. L’ASSOCIACIÓ es reserva el dret de modificar la informació aquí continguda quan ho estimi convenient i sense previ avís, no sent responsable de l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada.

Així mateix, es reserva el dret a modificar el contingut del present document d'ús de la web. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament aquest document en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Ús de la Web poden ser modificades.

La prestació del servei d'aquest lloc web té una durada limitada al moment en el qual l'Usuari es trobi connectat al lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten.

 

 1. CONDICIONS DE L'ÚS DE LA WEB:

Amb el simple accés, la navegació o la utilització de la pàgina web, es té la condició d'usuari. L'usuari accepta de forma plena i sense cap tipus de reserva les condicions contingudes en el present avís legal.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web juntament amb els seus serveis i continguts, de forma lícita, d'acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l'ordre públic.

L'usuari es compromet a no realitzar accions que puguin causar danys a la pàgina web, inutilitzant-la, sobrecarregant-la o deteriorant-la de qualsevol manera, o impedint als altres usuaris el lliure accés, utilització o gaudi de la pàgina web.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DE CONTINGUTS:

L'ASSOCIACIÓ és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: nom i marca L'ASSOCIACIÓ, textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, etc.) o compta amb la corresponent llicència o autorització per al seu ús. L'accés a la navegació per i l'ús d'aquest lloc web per part de l'usuari no impliquen en cap cas renuncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d'aquells.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de l'ASSOCIACIÓ.

 

 1. ENLLAÇOS

4.1. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB EXTERNES:

L’ASSOCIACIÓ rebutja tota responsabilitat sobre tota informació present en la World Wide Web no elaborada per L’ASSOCIACIÓ o no publicada sota el seu nom. La pàgina web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquesta pàgina web L’ASSOCIACIÓ no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d'aquests enllaços d'hipertext.

 

4.2. ENLLAÇOS EXTERNS AMB DESTINACIÓ A LES PÀGINES WEB DE L’ASSOCIACIÓ:

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un enllaç amb destinació a https://www.visitcostabravacentre.com,  aquest enllaç haurà de sotmetre's a les condicions que a continuació es detallen:

 1. L'enllaç anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. L'enllaç, en qualsevol cas ha de ser absolut i complet portant a l'usuari amb un sol clic a la URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. L'enllaç haurà d'abastar tota l'extensió de pantalla del portal https://www.visitcostabravacentre.com
 2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de L’ASSOCIACIÓ, el lloc web que estableix l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera https://www.visitcostabravacentre.com, incloent-ho com parteix integrant del seu web, utilitzant marcs, redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l'origen de la informació.
 3. No s'autoritza l'establiment d'enllaç a https://www.visitcostabravacentre.com, des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la moral o l'ordre públic.

El servei d'accés al lloc web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara endavant, 'Llocs Enllaçats'). En aquests casos, L’ASSOCIACIÓ actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb la Llei de Serveis de la Informació i Comerç electrònic i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a L’ASSOCIACIÓ enviant un missatge a associacio@grupcostabravacentre.com , sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

L’ASSOCIACIÓ no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, des actualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a L’ASSOCIACIÓ.

 

 1. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT:

La responsabilitat en l'ús d'aquest Lloc web correspon de forma única i exclusiva a l'Usuari.

L’ASSOCIACIÓ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:

 1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament del Lloc web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix de subministraments i serveis de tercers.
 2. Els errors i omissions en la informació publicada així com la falta d'utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels Usuaris.

L'accés al Portal no implica l'obligació per part L’ASSOCIACIÓ de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. L’ASSOCIACIÓ no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant l'ús del lloc web.

 

 1. LEGISLACIÓ

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.

 

 1. ACTUALITZACIÓ

El present ús de la web  s'ha revisat per última vegada al novembre de 2020